Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

Informazioni sull'opera

TESTO


La di di la me'cattura prisciuneri
di guerra

Lu 'intunu ginna, chi tristura
illume'pettu lu cori, ha pruatu
a Tobruck è stata la cattura,
la di la solti mea ha cambiatu.
Trimaa la tarra l'aria era oscura
lu 'intidui Tobruk è cascatu
ha datu a me in manu a lu nimicu
la solti mala pal dammi casticu

Da lu momentu vicu chi la solti
pal tulmintammi cambiatu sia
pal dammi tanti peni e discunfolti
lu pesu d'una dura prisciuni
pa no campà cussi brama la moIti.
La notti ripusat no si pudia
cu angustia la dilazioni
aggiu pruatu in chissa occasioni.

Eru a Aladem in un concentramentu,
veni la notti, a l'oscuritai,
un apparecchiu da bumbaldamentu;
Ha bumaldatu senza pietai
causendi la molti a duicentu,
quattrucentu firiti aggiummai
Suspiri e lacrimi pientu e siccutti
aemmu fattu li cumpagni tutti.

Illu momentu aidu a cunfultà
li me' cumpagni cun tantu dulori
a ca tuttu lu bracciu li mancàa
ca i lu pettu no aia cori,
a ca la bomba in pezzi fattu ha
Ca era presu ca lu piu terrori.
Un cori di lioni in chiss'attu
tantu disastru no l'aia fattu.

A la memoria di cumpagni tanti

aggiu cumpostu chistu cantu meu
ch' erani tanti boni e custanti.
sentu illu cori un celtu nosso ch'eu
in mezu a la tristura vi so canti
è cumpostu cussì lu mundu intreu.
Amara esperienza e angustia
ch'era cussi lu mundu no cridia


Apparizione di la Madonna
duranti la gherra a tobruck

D'un folti cumbattimentu
li bombi Tu poi spignì
Tu m'hai salvatu una dì
a Tobruck mi'ammentu

Una'biddesa una raritai
in campu di battaglia è apparita
lu quarantunu no sminticu mai
la Santa ha salvatu la me"ita
cu 1'a&iutu di Deu e vuluntai
da l'occhi mei la molti è fuggita,
Biddesa infinita vistu a g giu
a Tobruck quindici ginnaggiu

Vist'aggiu la Sò cara e la occhi soi
in candu in candu lagrimi era fendi
v'erani martiri v'erani eroi
illu momentu la molti affruntendi;
pa'un istanti cambiatu ha poi
l'Amabili cuntenta era prichendi
chiuuendi l' occhi nei all'impruisu
lassa la terra, alza, Paradisu.

L'esperienza più dulci e rara
lu Cieli in Tobruck datu ha
lu soli in cunfrontu a la So'cara
lu quindici ginnaggiu oscurà.
Lu nimicu a l'attaccu si prippara
la dì in chissa zona bumbaldà.
era .La ciujntura italiana
contru l'acciaggiu la carri umana

Appena chi la Santa è isparita
illu aiseltu v'era oscuritai
una biddesa una raritai
in campu di battaglia è apparita


Una canzona a un banditu.

Pal mezu di giornali aggiu saputu
chi fai 'ita in mezu a li briganti

Eddunca sei isciutu a bandizà
dapoi chi hai lassatu la Gaddura
la to'ita cussi voi passà?
Accumpagnatu da chissa sventura
cun pinsamenti mali dei stà
in chissi tarri sempri cun paura.
Oggi in tanta sventura sei cadutu
in chissu fangu tantu flaggillanti.

Tu ilia'ita no poi gudi
li bè di chistu mundu, lu criatu,
tantu rigori no poi risistì
comu dei fa?Lu malavinturatu
La leggi t'è chirhendi notti e di
a tutti l'ori e dugna latu
Oggi seí udiatu e mal vulutu
e sei campendi cun peni bastanti.

Pal mezu di giornali aggiu sapputu
chi fai vita in mezu a li briganti.

Illa to'ciuintura in primu fiori
di digna cosa pru voi sta
Senza la libbartai senza amori
oltre mari Iuntanu in Canadà;
venitinni in Saldigna,sei minori,
ti cuiuemu, femini ci n'ha
ei minori sarai cumpatutu
ai chissi casi mi cumbina tanti.

Pal mezu di giornali aggiu sapputu
chi fai vita in mezu ali briganti.

Ca cu la leggi no s'arrendi mai
cantu più in altu sali fala a fundu
si no t'arrendi pal te so guai
sarai lu più infelici di lu mundu,
priu d'amori senza libbeltai
già la passi la 'ita,essigundu
In bon'ora la di sei paItutu
a chissi tarri a fa lu lattitanti.

Pal mezu di giornali aggiu sapputu
chi fai 'ita in mezu a li briganti.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloLa dì di la me cattura prisciuneri di guerra- Apparizione di la Madonna duranti la gherra a Tobruck- Una canzona a un banditu
Sezione
AutoreRinaggiu PSEUD
Nome1958-56
Anno1958 
Argomento 
Descrizione
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreTecnoservice s.r.l.
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1958 
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto