Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

Informazioni sull'opera

TESTO


CAMPANA DE IDDA MIA

Torrende allegru a sa terra natìa
dai sa cale istadu a so lontanu.
Intendo sa campana de idda mia,
a ripiccu,sonare unu manzanu.
Iscultende s'amiga melodia
a mi sinnare ap'alzadu sa manu;
e tantas fattos mi eniana in mente.
Chi su passadu a mi attit' presente.

De cando a caddu a sa festa forana,
partiamus currende in sa carrelas.
Forte trinchiazaiat sa campana,
fini a su entu ispartas sas bandelas.
Chi de tantos colores parian velas,
indirizzadas a terra lontana.
E pius sa campana trinchizzaiada
su caddu meu, de pius curriada.

M'ammento sa dominiga manzana,
prima de ispuntare s'aurora;
intendit su toccu e sa campana,
invitendimi de essire a fora.
Mi pariat quasi boghe umana,
nendimi:de sa missa como est s'ora!
Prontu andan'a Cheja cun piaghere
cuntentu e faghet su sacru dovere.


E cando a isparghias in s'aera
cuddos rintoccos de s' Ave Maria,
m'ammentaias sa pregadoria;
chi naraìo a cuss'ora ogni sera.

E de sa terra passende s'isfera
ah'arriviat in Chelu a mama mia;
cunfortadu in su coro mi parìa
ca su visu de mama in mente idìo

Pro chi gentile ses campana mia,
t'apo mustradu sempre obbedienzia.
Ti prego cando so'in s'agonia,
chi Deus,a mi giamada a presenzia.

Si mi sonas sa tua melodia
unu momentu prima e sa partenzia.
S'eternidade affronto cun coraggiu,
ca mi das puru su bonu viaggiu.

MOTTO: CHI NON AMA LA VITA E' INDEGNO DI STARE IN SOCIETA'


MAMMA

Mamma di te m'ammentu,
a distanzia ancora di tant'anní.
T'ichu in lu pinsamentu,
in chidd'ori felici e in l'affannu,
T'aggiu sempri presenti
palchì ti tengu in lu cori, in la menti.

Pensu a cand'era steddu
chi mi basciai e mi stringia a te!
Vinutu cioaneddu,
sempre l'affettu toju era pal me,
era lu minori
lu nieddu postu aja in lu to cori.

M'hai istu malatu
quasi a lu puntu di murì.
Videndimi affannatu
affannata eri tu pronta a pignì.

Ma tu in lu mumentu
faccìì la risa,ma era'pientu.

Tu M'hai indírizzatu
in lu duru camminu di la ita,
e n'hai cunfultatu.
Sapendimi cun l'anima affligita
gudìì s'era cuntentu
sidd'era tristu tu eri in tulmentu.

Candu senza cunfoltu,
l'affettu toju pal me è mancata
mi disicesi moltu,
tant'era solu,tristu'abbandunatu.
E disicía invanu,
mamma, di carezzammi la to manu.

Già precu lú Signori,
pal candu di paltu mi dà
mi faccìa lu faori;
di manda ni und'è,mamma,in paradisu.
Cussì unitanente,
vii cun mamma mea eternamente.


E tandu senza affanni,
in ita dia sta, cuntentu.
anna di te m'ammentu,
a distanzia ancora di tant'anni!


LA BINNENNA GADDURESA

Lu soli è ispuntatu
in cima a li Casteddi:
e si cumencia già l'ua a taddà
e tuttu è priparata.
Laccu,gioni e gioneddi
chi in un mumentu s tani a pianà.
L'ua è bedda natura
e l'incugna è si cura.
Mancu li carrateddi ani a bastà.
Genti vin'ha assai,
spalta in la igna,di tutti l'etai
D'ugn'unu ha lu culteddu
chi s'ha bè affilatu,
e di butroni non lassa s'iguali.
Primma lu muscateddu
chi a banda è calcicatu;
palchì chissa è un'ua speciali.
Poi lu ritaddatu,
ch'à ben cottu e duratu
e in fini si tadda lu pascali.
E lu calcicaddori
pista chisa'ua di tanti culori

Intenti a bibbinnà
parini abbi in li fiori,
gustendi di d'ugn'ua la diulcura.
piddani a catà
li canzoni d'amori;
aggiungendi alligria a la Natura.
Una stedda vaggiana
canta la filugnana:
ch'è un metudu beddu di Gaddura.
Canta,ha bedda almunia.
Tuttu è paci,è un celi d'allegria

Bibbenendi e cantendi,
si passa la ciurrata,
l'ua solu è pignendi;
chi in lu laccu pistata è lassat

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloCampana de idda mia- Mamma mea- La binnenna gadduresa
Sezione
AutoreChi non ama la vita è indegno di star in società PSEUD
Nome1959-47
Anno1959 
Argomento 
Descrizione
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreTecnoservice s.r.l.
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1959 
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto